Waarom mediation

Situaties kunnen uitgroeien tot conflicten. In veel gevallen zijn er echter zaken die moeten worden afgehandeld voor u beiden uw eigen weg kunt gaan. Daarover kunt u nader tot elkaar komen door middel van redelijke afspraken. U kiest dan voor mediation:

  • Omdat u in oplossingen wilt denken en naar de toekomst wilt kijken.
  • Omdat u een oplossing wilt waar u invloed op heeft en die past bij uw situatie.
  • Omdat u begeleid wilt worden door een onafhankelijke persoon, zodat de wensen van alle partijen tijdens de gesprekken aan bod komen.
  • Omdat u de relatie met de andere partij wilt behouden of op een goede manier wilt afsluiten.
  • Omdat u met mediation sneller en goedkoper tot een oplossing kan komen dan met een juridische procedure.

Waarom mediation bij echtscheiding?
Een echtscheiding brengt veel vragen en onzekerheden met zich mee. Juist in deze moeilijke situatie moet u belangrijke beslissingen nemen over uw toekomst en de toekomst van uw kinderen. Vaak komen hierbij zaken naar voren die u niet kent, maar wel wettelijke consequenties hebben.

Echtscheidingsmediation richt zich op het in stand houden dan wel het herstellen van de communicatie tussen u en uw partner. Het helpt u praktische zaken te regelen, zonder dat emoties daarbij in de weg staan. Het helpt u bewust te worden van alle praktische zaken en benodigde documenten die bij een echtscheiding horen. Samen maakt u afspraken over huisvesting, boedelverdeling, pensioenen, alimentatie, vermogen en schulden.

Wanneer u kinderen heeft besteden we hier extra aandacht aan met (gratis) gesprekken met de kinderen en in het kinderzorgmodel. Alle afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Echtscheidingsmediation voorkomt:

  • dat de relatie nog verder beschadigd,
  • dat er zaken voor u worden bepaald,
  • een oplossing die voor u niet acceptabel is,
  • dat een voor u belangrijk aspect niet wordt meegenomen in de beslissing,
  • een langdurige juridische strijd met hoge kosten

Reacties zijn gesloten.