Mediation

WAT IS MEDIATION

Mediation is een vorm van bemiddeling die steeds vaker ingezet wordt. Bijvoorbeeld bij echtscheiding, einde samenleving, conflicten over de verdeling van een erfenis, maar ook het opnieuw bekijken van een bestaande omgangsregeling of herberekening van de kinder- en/of partneralimentatie.

Als u er samen niet uitkomt, biedt mediation perspectief. De mediator is onafhankelijk en geeft elke partij de gelegenheid om emoties, wensen en belangen in te brengen. Zo komt u op een verantwoorde manier tot afspraken waar alle partijen zich in kunnen vinden.

WAAROM MEDIATION

Steeds vaker wordt mediation ingezet bij scheiden of familieconflicten. Mediation  voorkomt:

  • dat de relatie nog verder beschadigd,
  • dat er zaken voor u worden bepaald,
  • een oplossing die voor u niet acceptabel is,
  • dat een voor u belangrijk aspect niet wordt meegenomen in de beslissing,
  • een langdurige juridische strijd met hoge kosten.

 WAT DOET EEN MEDIATOR

Als bemiddelaar gaat de mediator samen met de betrokkenen op zoek naar een aanvaardbare oplossing. De mediator is onafhankelijk en begeleidt het proces. In een of meerdere vertrouwelijke gesprekken krijgt elke partij de gelegenheid om vrijuit te spreken. De mediator zorgt dat alle benodigde informatie beschikbaar is, maakt de gemeenschappelijke belangen van partijen inzichtelijk en legt alle gemaakte afspraken vast.

Doelstelling is tot afspraken komen over alle details waar u gezamenlijk zeggenschap over heeft. De mediator is betrokken bij het gehele proces en helpt ook bij het vooruitblikken op zaken waar u nu niet per se aan denkt. Zo krijgt u gepaste begeleiding gedurende de eerste evaluaties en discussiepunten tot aan het rechtsgeldig maken van de overeenkomst bij de juiste instellingen.

Reacties zijn gesloten.